Pangted

ituloymo ti rugi
arapaap a naimudi

ituloy ti sumrek
ridaw a nakarikep

ituloy nga ikutingting
kwerdas gitarat' saniweng

ituloymo nga urnusen
warat' dagensen

ituloymo a piduten
murkat saem

ituloymo a ragpaten
angepda nakem

ituloymo ti agaddang
kibinko inka kabadang

ituloymo ti pangted
a rinebba bayakabak
sarrukudam iti namnama
ket arunam gaget ken anos.
Post a Comment

Popular Posts