Berdugo

sa kaniyang kamay ang espada
ng buhay at kamatayan
kapalarang aanihin ng wala sa tamang panahon
bubot na bungang di pa hinog
sa laban ng magpakailanmang poot
nanlilisik ang mata ng mapagsamantalang nilalang
tila ba tinitimbang ang karupukang lakas
sasakmalin ang kahinaang di sapat
wawakasan lahat ang agam-agam
sa kaniyang gutaygutay na suot
saksi ang bawat hiningang nalagot
mansa ng bawat paalam
kinabukasang din a masilayan
ng bawat isilang na bukas
sa palad nitong berdugo
aagos ang dugo sa lupang dayuhan
tahanang din a makilala ng kaniyang lahi
tila ba’y uhaw sa pagtubos
ng narematang katahimikan.

(ilan pa kaya kayo berdugo?)may 9, 2006
signal village, taguig city
Post a Comment

Popular Posts