Ang Katihimikan

Ang katahimikan ay di kaduwagan
kundi isang paghihimagsik
laban sa imperialistang pagsang-ayon
ng disipulong bibig,
isa ring pag-aaklas ng kalituhan
ng mapagharing utak
kontra sa armagedon ng damdamin.

Ang katahimikan ay isang wika
ito'y lengguahe ng kaluwalhatian
ng henesimong sarap
na dulot ng pagpapaliwanag
at tinatamasang omega ng kaganapan.

Ang katahimikan ay di pag-iisa
isang pagsama sa kronikulong wakas
isang proberbiyong modelo ng katiwasayan,
at mesaya ng lahat ng kaguluhan.

march 21, 2007
pasay city
Post a Comment

Popular Posts