Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2007

Pinili's Adventure

Dinanonnak ni Mang Jovy Amorin sadiay terminal ti Florida nga agpa-Laoag iti 10:00 ti rabii ti Abril 12, 2007 ket pimmanaw ti luganmi iti 10:30. Di a magsat nga innestoria ti inobrami nga agpatnag bayat nga agdaldalyasat ti nagluganmi a mangitunda kadakami iti 39th GUMIL National Convention and Literary Workshop sadiay Currimao. Ket bayat ti panagpatangmi, nadakamat ni Mang Jovy nga agaw-awis ni Mang Leo Fagaragan sadiay Pinili tapno kano mammigat sakbay nga agkukuyogkami a mapan sadiay kombension.

Simmangpet kami garud iti junction ti Pinili iti 6:00 ti bigat. Nangala kami iti tricycle a mangitulnog kadakami sadiay balayda Apo Fagaragan, nasurok a lima a kilometro gayam ti poblacion ti Pinili manipud iti highway, ket adda sadiay malikudan ti Ampitheater ti balayda. Mayat ti iiseman ni Mang Leo a nangpasangbay kadakami. Adu ti tao a nasangpetanmi nga aggu-ummong, ket basi a sigud ti naipasango (ania pay garud no di ket linaokakon ti basi tay kapek nga ig-igupek hehehe, mayat gayam a ko…

Salamin

Pasko ng pagkabuhay, tinatamad sana ako babangon dahil wala namang importanteng pupuntahan para makipaghabulan sa kamay ng orasan. Mag-aalas siyete na, tinignan ko ang maingay na tik-tak ng orasan na nakapatong sa ibabaw ng komputer teybol ko.

Naisip ko, isang linggo na rin pala ako nakalipat sa apartment na inuupahan ko ngayon. Mula sa preskong tanawin ng(presko daw hehehe, lakas lang kasi ng hangin at tanaw ang Laguna Bay)Taguig ay nag-alsa-balutan ako upang pagbigyan ang kahilingan ng isang kaibigan sa Valenzuela. Sabagay mas malapit na di hamak dahil ilang kanto lang ang pagitan sa pagawaan ng ilaw na pinapasukan ko bilang freelancer.

Bago pa man makaikot ang pinakamahabang kamay ng orasan linigpit ko na ang unan saka kumot at dumiretso sa kusina para magpainit ng tubig. Mas buhay kasi ang dugo ko pag nahaluan ng kape. Adik na adik sa kapeyn, kulang ang araw ko pag di ako nakatikim ng kape.

Sinabay ko na rin pinagpupulot ang mga damit na nakakalat sa tabi ng washing machine sa laundr…