Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2007

KWF 2007

Silulukat manen ti pasalip ti Komisyon sa Wikang Filipino para iti tawen 2007. Immado ti dibision ti pasalip da ita ta saan laeng a F/Pilipino, Cebuano, Iluko ken Pangasinense ti linggua franca a linuktanda ngem ketdi innayonda dagiti major a pagsasao iti Filipinas.

Kadagiti mayat a makisalip, kitanyo man bassit daytoy adda iti baba. Fresh nga in-email ni Dr. Jaime Raras kaniak idi kalman.


* * * * * * * * * *
Gawad Komisyon 2007


Ang Gawad Komisyon 2007 ay patimpalak sa pormal na pagsulat na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ( Agosto 1-31, 2007).

Ang Gawad Komisyon para sa taong ito ay kinabibilangan ng mga patimpalak sa sumusunod na wika at kategorya:

1. Wikang Filipino (maikling kuwentong pambata at sanaysay ( Gantimpalang Collantes)
2. Sugbuanong-Binisaya (Tula at maikling kuwento)
3. Iluko (tula at maikling kuwento)
4. Hiligaynon (tula at maikling kuwento)
5. Kapampanagan (tula)
6. Bikol (sanaysay at maikling kuwento)
7. Pangas…