A Freelancer Life

Akala ko isang pagkakamali ang pag-alis ko sa mundo ng korporasyon, dalawang taon na ang nakakalipas. Umalis ako sa buhay ng pagtanggap ng sahod dalawang beses sa isang buwan at minsan napapagalitan ng amo na natural naman sa isang namamasukan kung ito'y nagkakamali. Mas pinili ko ang daan na puno ng agam-agam.

Ngayon ko napagtatanto na mas masarap pala ang buhay ng isang malaya. Malaya sa lahat ng bagay na gawin at magkaroon ng motibasyon sa sarili para humanap ng mapagkakitaan. Ngayon nagagawa ko ang buhay na dati ay di ko nagagawa, naging mas malawak ang mundong ginagalawan. At ang dating fixed na tinatanggap ngayon mas malaki at minsan may maliit.

Napag-aralan ko ang pagdidisiplina sa sarili para paghandaan ang kinabukasan at hawakan ng mahigpit kung ano ang nasa palad.

Nagkaroon ako ng sapat na panahon sa aking pamilya at hindi kagaya dati na halos magpakamatay sa loob ng opisina para punan ang walong oras na trabaho sa maghapon.

Pwede akong magtrabaho sa loob ng bahay habang ginagawa ang ibang bagay na tungkulin. Naging amo ako ng sarili ko.

Ilan lang ito sa aking tinatamasa sa pagiging malaya. Masaya ang pagiging malaya na gaya ng isang ibon na alam ang patutunguhan, alam kung saan hahantong ang paglaklakbay sa maghapon.
Post a Comment

Popular Posts