What is art?

Any authentic work of art must start an argument between the artist and his audience. -
Rebecca West (1892 - 1983), Irish-born British novelist, critic, and journalist.


Art never expresses anything but itself. -
Oscar Wilde (1854 - 1900), Irish poet, playwright, and wit.
Habang ginaganap ang eksibit ng aming produkto, isang bata (tatlong taon gulang siguro)ang nagtanong sa akin kung bakit daw "A Butterfly Art" ang pangalan na nakalagay sa aming booth. Napaisip ako ng konti dahil bata ang kausap ko. Paano ko ba ipaliwanag sa isang musmos ang ibig sabihin ng arte na madali niyang maintindihan.

Maliban kasi na nakikita natin ang mga paruparo na lumilipad mga garden, pwede natin silang gamitin para mapakinabangan. Pwede natin silang ayusin ayon sa ating gusto at maging kaaya-aya sa lahat. Isa yung klase ng art. Ang paggamit ng isang bagay para iparating natin ang ating gusto sa mga taong nakakakita ay art.

"Art din po ba kahit wala sila sa linya?" Itinuro ang isang frame na naka-rainbow ang ayos pero may humiwalay at meron din parang sumalisi at humahabol.

"Oo naman, tignan mo yan. Di ba naka-arko sila? Tignan mo yung nasa unahan niya sinundan ng maraming paruparo."

"Ay oo nga!" Ay ang galing.

Napangiti ako.

"E di kawawa po yung mga buhay na paruparo, pinapatay nyo sila."

"Namamatay din naman ang mga paruparo. Gaya natin. Ang kaibahan lang nila pwede natin silang mapakinabangan."

Biglang umiyak ang musmos. Nasa likuran na pala niya ang kaniyang mama.

"Sige na bibili na ako. Alam ko na ang kaartehan mo na yan tuwing gusto mong magpabili.
Post a Comment

Popular Posts