Adding Widget on Blogger Sidebar - Glitch

Magdadalawang buwan na mula noong napansin ko na ganito palagi ang nakukuha kong problema tuwing nagdadagdag ako ng widget sa sidebar ng aking blog. Akala ko may mali sa mga program na ginawa ko mula noong binago ko ang mga feature nito. May mga email na rin ako na pinadala sa pamunuan ng blogger para mapag-aralan nila ang aking problema.
Balak ko na naman sanang baguhin ang aking lay-out para baka sakaling matanggal itong ganito error na patong-patong ang "Add and Arrange Page Elements", pati na yung mga widget nagiging dalawa rin. At hindi lang ito ang nagpapakita sa monitor, meron din yung tiempong maglalagay ako ng dagdag na widget pero bumabalik ito sa dashboard kaya tuloy hindi ko na matapostapos ang ginagawa ko.
Para mabigyan ko ng solusyon, hindi ko muna ginamit ang Internet Explorer (IE) at pansamantalang lumipat ako sa Mozilla Firefox. Nakokontrol kasi nito ang mga ibang problema. At kakaiba ang istilo nito kung ikumpara sa lumalabas sa monitor na ginamitan ng IE. Sa IE ako nag-eedit at sa Firefox ko naman tinitignan ang resulta kung tama.
Nitong August 27, may karagdagan na impormasyon sa bandang baba ng Dashboard na naglalahad na nagawan na daw ng Blogger nas masolusyonan ito.
----------------------------------------

Updates and Bug Fixes for August 27th

August 27, 2008permalink
The big news for this release is following, but we’ve snuck a few other fixes in since last time:
  • As reported on Blogger Buster (and elsewhere), the 3rd party Add Widget API was broken. It has been fixed.
  • The new button style appears clickable in all browers.
  • The Blog List widget can show thumbnails specified in Media RSS feeds.
  • Atom feeds now include the blog’s description as the element.
— Pete
---------------------------------------
Pero hanggang ngayon nakukuha ko pa rin ang parehong problema noon. Wala pa ring pagbabago sa sinasabi nilang solusyon.
Marami ang mga nagrereklamo pati na rin sa Blogger Buster. Hindi ko alam kung paano solusyunan, pero i-try kong i-trace baka sakaling makadale ng tama.
Post a Comment

Popular Posts