The Early Birds


"The early birds catches the worm."

'Yan ang isang pamosong kasabihan/idioma/proberbio na lumabas sa John Ray's A collection of English proverbs 1670, 1678, na ang ibig sabihin ay kung mas maaga ka, mas may tyansa kang magtagumpay sa iyong ginagawa.

Kaya pinadrowing ko sa kompyuter ang aking anak gamit ang "PAINT" upang ilarawan niya base sa interpretasyong sinabi ko sa nasabing idioma. At pagkatapos ginamit ko ito sa aking post.

Kaya silipin din natin sa politika kung sino-sino ang mga early birds na nagpapahiwatig ng kanilang interes upang kumandidato sa pagiging Presidente ng "Pilipinas Kong Mahal" sa 2010 kahit napakalayo pa.
Malamang madadagdagan pa ang listahan, dahil hindi pa kasama ang mga "new sons" o yung mga nuisance. Sa dami nila parang baratilyohan ang pagiging Presidente. Aagos at dadaloy na naman ang pera. Pagkakataon na ng mga gustong magbisnes, umpisahan niyo na rin at baka maunahan kayo.
Post a Comment

Popular Posts