Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2008

Cross-Path

Ang paglisan o pag-alis sa isang trabaho ay isang malaking desisyon na minsan sa dulo ay pwedeng magsisi ka o kaya magbunyi. Pero paano kung wala ka nang ibang pamimilian kundi umalis na lang dahil pagod ka na o sawa ka na sa pamamalakad na ginagawa nila, 'yung taliwas na lahat sa mga gusto mo at tila niyuyurakan o kaya inaapakan na ang iyong pagkatao. Doon mo mararamdaman ang awa sa iyong sarili dahil pumapayag ka na gawin nila ang sana hindi dapat mangyari. Kaya mo bang isuko na lang ang iyong sarili at panaigin ang galit sa iyong dibdib?


Dalawang taon na ang nakalipas pero nandito pa rin sa aking alaala ang mga eksena, sariwa pa rin silang bumabagabag sa aking kalooban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko na rin ang aking dating amo sa isang negotiational meeting sa isang proyekto ng Shangri-la. Hindi man niya ako nakita pero nalapitan ko siya.

Magkahalong emosyon ang namayani sa akin. Gusto ko sana siya kausapin pero nanaig ang aking takot, nanlamig ang aking kamay at tu…

Creating Horizontal Flickr Badge for Wordpress & Blogspot

Halos mamula na ang aking mata dahil hindi ko mapagana ang plug-ins na FlickrRSS sa ginagawa kong website ng GUMIL Metro Manila. Ewan ko kung ano ang rason pero siguro medyo bobo ako sa Wordpress (PHP at CSS)dahil unang beses ko pa lang mag-edit ng mga ganitong klase ng program at hindi ko pa masyadong gamay.

Kaya napakasaya ko noong nakuha ko ang tamang program na tila blessing in disguise dahil parehong gumagana ito sa Wordpress at Blogspot.

Puro vertical lang ang ino-offer ng Flickr na badge (grupo ng mga larawan) kaya naisipan kong baguhin ito sa pamamagitan ng pagtransform patungong horizontal.

WORDPRESS (self-hosted):
Buksan muna ang Stylesheet(style.css )Idadag lang itong program na nasa baba.
I-save, then buksan ang PHP kung saan niyo gustong makita ang mga larawan.
Idagdag ulit itong nasa baba at palitan ang "user" sa inyong account. Pwedeng makuha ang user sa http://idgettr.com/:BLOGGER:
Pareho lang ang sistema nito sa Wordpress.  Buksan ang "Edit HTML" at hanapi…

Mother Tongue Based Learning for the Philippines

In view of the rush to pass a law on English-based teaching in basic education, stakeholders need to collectively reflect and act now. We call on the following and other stakeholders:

The Department of Education - to have the resolve to uphold and adopt its own framework on Mother Tongue-based Multilingual Education set by the Basic Education Sector Reform Agenda (BESRA) as the touchstone of the national policy on languages in education;


The Legislature - to pass the amended House Bill 3719 (The Multilingual Education and Literacy Act) as a measure to rationalize and institutionalize a language of learning policy;

The teachers, school heads, and education managers - to provide the initiative and creativity that would bring about a learning environment conducive for mother-tongue education to flourish within the framework of School-Based Management (SBM);

The PTCAs, local school boards, LGUs and other community stakeholders to mobilize and develop the needed resources such as policy fra…

Prayer of Unsatisfaction

"Bless the President so we will have forbearance, good health, the tolerance to lead this nation up to 2010, and perhaps, who knows, even beyond,”


Hindi man diretsahan ang pagtukoy o pagsabi ni Press Sec. Jesus Dureza pero maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagnanais niya kasama ang mga kapwa gabinete at lalo na si Ginang Arroyo na manatili sa kanyang pwesto hanggang gusto niya. Ganon ba siya kalakas sa Itaas dahil kapangalan niya ang nakaluklok Doon upang mananlangin ng higit pang bagay na sana ibigay sa mas nararapat na nandiyan upang mamuno ng tama.


Ang pag “Amen” ay isang pag-amin din sa pagnanais nilang lahat na naduon.

Sa dami ng mga kabalbalang ginawa itong adminitrasyong ito, tiyak maraming mag-aantay na kaso sa kanila pagbaba sa kinauupuang trono, at upang maiwasan ang mga ito, hahanap sila ng paraan upang hindi mangyari ang pinangangambahang bangungot sa kanila.

Ngayon at nagpalit na nang pamumuno ang senado, tiyak mas kontrol na nila ang pagsulong sa Charter Change upang an…

Archipelago Music, an archives of the true OFM

Daytoy Archipelago Music ket maysa a websayt nga agifeature kadagiti kankanta iti region, masarakan ti agduduma a klase ti kanta a naaramat ti dialekto ti pagilian. Iprompromoteda ti makunkuna nga Original Filipino Music.

Ket panawen siguron tapno agrampaya ti industria ti kunkunada a regional music a kas ipakpakita dagiti Cebuano ken Kapampangan Music a nagari iti airwaves ti Metro Manila ken siguro iti intero a Filipinas. Sinno ti di a makaammo iti "Kaluguran" ken "Dodong Charing"? Nakaskasdaaw a dagitoy a klase ti musika ket nakaserrekda iti maysa a siudad a pagar-arrian dagiti Tagalog.


Uray di a maawatan dagiti dadduma, paboritoda daytoy a kankantaen iti bidyu-okean ken i-request kadagiti istasyon ti radio, ket aminek uray siak maisursurotak met a mangtantanamitim uray no agbeddal ti dilak.

Kastoy met laeng ti industria ti pelikula, aglalo dagiti indie film, isuda ti masakbayan ti natayen nga industria ti komersialias a pelikula. Addun ti rimmuar a naiyulog ti sa…

Home Sweet Home

Kalpasan iti mano nga aldaw a panagkudkudit kadagiti program ken panangalut-ot kadagiti datos iti dati nga abong ti GUMIL Metro Manila iti cyberspace ket ita medio agbukbukelen ti kaunaan ken umun-una a balay ti maysa a tsapter ti GUMIL Filipinas iti blogsphere.

Gandat daytoy a blog ti GUMIL Metro Manila ti mangipadamag iti intero a lubong no ania ti mapaspasamak iti gunglo ken agraman ti aglawlawna kadagiti agbasbasa iti web.


Masarakan pay iti nasao a website dagiti listaan dagiti miembro agraman dagiti gappuananda a kas mannurat, ladladawan, bidyu ken iti sumarsaruno nga aldaw manayunanto pay iti dap-ayan a mabalin a pagtutungtongan iti amin a maidaw-as.

Kadagiti mayat a mangipadigo iti gappuananda ket mabalinyo nga iturong iti gumilmetromanila at yahoo dat com.

Accumulated Point Card

Maraming mga establisimento ngayon ang nag-o-offer ng card sa kanilang mga mamimili para doon ilagak ang puntos ng binili bagay. Sa isang daan piso halaga kasi ng binili, may katumbas itong isang puntos o 1 porsyento ng iyong binili ang ibabalik sa'yo. Hindi ba kaigaigaya?


Pero bago mo mapasakamay ang mga card na ito, kinakailangan mong bumili ng katumbas na halaga. Sa Laking National at Suki Card kailangan mong magkaroon ng biniling isang libo, at sa SM bibilhin mo ang kanilang Advantage Card ng P150 pesos.

Sa tuwing pagbisita sa kanilang mga tindahan, nagtatanong ang cashier kung may dala kang card para maisama bago magbayad. At pagsinabi mong wala naman, doon babanatan ka ng offer lalo na sa SM.

Kung talagang seryoso sila sa kanilang serbisyo para sa kanilang masugid na mamimimili, bakit kinakailangan pang bumili nitong promo nila para makaipon ng puntos at magamit sa mga susunod na transaksyon.

Sakaling may bumili ng isang(1) milyon na card lalo na sa SM, e di nakalikom na sila ng…