Cross-Path

Ang paglisan o pag-alis sa isang trabaho ay isang malaking desisyon na minsan sa dulo ay pwedeng magsisi ka o kaya magbunyi. Pero paano kung wala ka nang ibang pamimilian kundi umalis na lang dahil pagod ka na o sawa ka na sa pamamalakad na ginagawa nila, 'yung taliwas na lahat sa mga gusto mo at tila niyuyurakan o kaya inaapakan na ang iyong pagkatao. Doon mo mararamdaman ang awa sa iyong sarili dahil pumapayag ka na gawin nila ang sana hindi dapat mangyari. Kaya mo bang isuko na lang ang iyong sarili at panaigin ang galit sa iyong dibdib?


Dalawang taon na ang nakalipas pero nandito pa rin sa aking alaala ang mga eksena, sariwa pa rin silang bumabagabag sa aking kalooban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko na rin ang aking dating amo sa isang negotiational meeting sa isang proyekto ng Shangri-la. Hindi man niya ako nakita pero nalapitan ko siya.

Magkahalong emosyon ang namayani sa akin. Gusto ko sana siya kausapin pero nanaig ang aking takot, nanlamig ang aking kamay at tumalikod na lang ako para umiwas sa komprontasyon sana.

Hindi ko alam kung may itinatago rin siyang galit sa akin dahil hindi maganda ang aking pamamaalam sa kanyang kumpanya. Tanda ko pa ang mga dating eksena. Pinagalitan ako sa isang bagay na dapat hindi sa akin ibunton kundi sa mga kapalpakan ng kanyang pagawaan, ipinipilit ipaliwanag ang senaryong kahit balibalikatarin ay hindi ako ang dapat aako. At pagkatapos ibato sa akin ang mga maanghang na salita tumalikod na lang ako, lupaypay ang balikat at nangingilid ang luha na parang bata. Nangpasa ako ng resignation kinabukasan at pinatay ang aking selpon.

Mula noon pinanabikan kong magkasalubong ang aming landas para tignan ang reaksyon niya, at ngayon sana ang inaantay kong pagkakataon pero tila wala pa akong lakas na harapin siya. Nakaiwas man ako ngayon pero siguro darating din ang ibang pagkakataon, dahil iisa pa rin ang ginagalawan naming industriya. Tiyak kong mangyayari 'yun, at sana doon mawala na ang aking kaba at galit sa aking dibdib.
Post a Comment

Popular Posts