JUSTIN TADLOCK'S STRUCTURE TEMPLATE FOR BLOGGER?


Isang challenge sa aking sarili ang pagkonvert nang Structure Template ni Justin Tadlock mula sa Wordpress tungong Blogger. Sana matapos ko ito bago mag-March 15 para madagdagan ang Arapaap Template na kaka-launch lang.


At kahit nakadiscontinue na ito sa Hybrid Theme, ito'y mada-download naman sa Blogger. Nag-focus na kasi si Justin Tadlock sa mas may kabuluhang mga bagay kung saan kikita siya. Sana ako rin, hehehe.

Kaya sa mga gustong magkaroon nito, abangan niyo na lang at laging bumalik dito sa aking blog.

Post a Comment

Popular Posts