Anaraar & Structure Templates


Nasa pagsasapinal na ako sa dalawang template na ginagawa ko ngayon, ito ang Anaraar at Structure. Konting ayos na lang sa mga disenyo nito at pagpupunan sa mga field para makompleto.


Ang Structure na orihinal sanang sa buwang ito ko irerelease kaso nagkaroon lang ako ng konting aberya sa pagproprogram ng tab menu nito. dalawang seksyon kasi nito ang may menu at nagkakaroon sila ng komplikasyon. Ito ay kombersyon ng Structure Theme ni Justin Tadlock na ginawa para lang sa Wordpress pero ngayon winowork-out ko para sa Blogger. Napakomplikado at detalyado nito para sa Blogger.

Ang Anaraar ay isang template na ang disenyo ay para website template. Tinanggal ko ang date sa bawat post para gumanang pang-website at hindi lang pang-blog. Minimalist ang itsura at hindi siya kagayang ng ibang template na masyadong maraming field na lagyan.

Kaya sa mga nag-aabang ng mapagpipiliang template, abangan na lang ito. Mas magkonsentreyt din ako sa mga minimalist na disenyo na tipong pangwebsite pero gawang Blogger.
Post a Comment

Popular Posts