Naemma Theme: a Blogger Portfolio Theme


Naemma Theme, a portfolio theme that is similar to Anaraar Template with two(2) column, feature slider image, a welcome message board, rounded corners menu and expanded article area.

[DOWNLOAD] [PREVIEW DEMO]

HOW TO SET-UP NAEMMA THEME?

After downloading Naemma Theme.rar, extract all the files in a separate folder.

Log-in to your Blogger Account, then go to “LAY-OUT”, click “Edit HTML”
Click "Choose File box" select “Naemma Theme.xml” then "Upload
Uploading the .xml file is not a a guarantee that the template will work the same as the demo if you will not upload also the remaining files specially the Feature Slider Image.


FEATURE SLIDER IMAGE:To make this feature works like the same as you can see on the Live Demo, first upload all the Javascript Files (easySlider1.5.js, jquery.js and Relatedpost.js) that you extracted from the zip file. Google Pages, Fileave.com and File Den are some of the free site that hosted Javascript Files.

1. First, open “Naemma Theme” using WordPad or Adobe Dreamweaver.
2. Using Control F in your Keyboard, locate this code:

<script src='http://YOUR-HOSTING-PARTNER/Relatedpost.js' type='text/javascript'/> <script src='http://YOUR-HOSTING-PARTNER/jquery.js' type='text/javascript'/> <script src='http://YOUR-HOSTING-PARTNER/easySlider1.5.js' type='text/javascript'/>

3. Replace bold text and get the links of the Javascript Files that you uploaded.
4. Save.

To change the default images from the template, search this code <div id='slider'>, right after this you will see;

<a href='http://www.4shared.com/file/101767248/348db1e/NAMNAMA_Template.html' title='NAMNAMA TEMPLATE'><img alt='Download this theme' src='http://i42.tinypic.com/303hjx5.jpg'/>

When you edit above code or you want to add more feature article, just follow below pattern. You can include as many as you want.

<a href='http://LINK-OF-FILE ' title='TITLE OF FILE'> <img src='http://IMAGE-LINK.jpg'/></a>

MENU:1. Search this code <div id='menu'>
2. You may find text like this:

<li><a href='/' title='HOMEPAGE'><strong>HOME</strong><br/>blog</a></li>
<li><a href='http://www.blogger.com/profile/01412953850148714207' title='ABOUT US'><strong>ABOUT</strong><br/>me</a></li>
<li><a href='#' title='SERVICES'><strong>SERVICES</strong><br/>our products</a></li>
<li><a href='#' title='PORFOLIO'><strong>PORTFOLIO</strong><br/>our work</a></li>
<li><a href='http://www.formspring.com/forms/?590105-FJdncKWbTZ' title='CONTACT US'><strong>CONTACT</strong><br/>more info</a></li>

3. Replace my default text (bold) and links to your own code.
4. Save


READ FULL STORY:


Pre-encoded “Read Full Story>>” is not a guarantee to make this feature work properly. And in order to get this;

• Go to “SETTING / FORMATTING” then copy and paste below codes to Post Template:

<div class="fullpost">

</div>
• Click "Save Setting"

Note: When Posting, be sure to click “Edit Html” tab, then follow below pattern:LABEL:


• Go to “LAY-OUT / PAGE ELEMENTS”
• Click “Add a Gadget”
• Select “Labels”
• Then, Save

RECENT POST:


• Go to “LAY-OUT / PAGE ELEMENTS”
• Click “Add a Gadget”
• Select “HTML/JavaScript” , then add this codes:

<script language="JavaScript" src="http://tools.bloggerbuster.com/headlines/feed2js.php?src=http%3A%2F%2Fnaemma-theme.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault&amp;num=10" type="text/javascript"></script>

Replace my default blog address (bold text) with your own link. Then you can specify your desire quantity of title post, just replace the “10”.

• Then, Save

SIDEBAR 1 “About Me”:• Go to “LAY-OUT / PAGE ELEMENTS”
• Click “Add a Gadget”
• Select “Profile”
• Then, Save


SIDEBAR 2 “Follow me on”:• Go to “LAY-OUT / PAGE ELEMENTS”
• Click “Add a Gadget”
• Select “HTML/JavaScript”, add below codes.

<a href="http://www.flickr.com/tugot"><img border="0" src="http://i40.tinypic.com/107rg5e.jpg"/></a><a href="http://feeds.feedburner.com/jfi7811"><img border="0" alt="SUBSCRIBE TO FEED" src="http://i44.tinypic.com/14bpcuv.jpg"/></a><a href="http://twitter.com/jfi7811" title="'Follow me on Twitter'"><img border="0" src=http://i40.tinypic.com/j0zltl.jpg/รข��></a>
Replace bold text with your own link.

• Then Save.

SIDEBAR 3 “Labels”:This feature is already included in the template.

NOTE: Please keep the bottom credit link as a way of respect to the designer who spend time to create this free template.


Anaraar Template: Blue + Red


Anaraar Template, isang klase nang Portfolio template para sa Blogger account. Mayroon itong expanded single post sa front page. Kailangan lang i-set-up ito sa sa Setting para makuha ang ganung epekto.


Mayroon din itong mga rounded corners na makikita sa ibat-ibang parte gaya ng: Menus, Main Part of the Post at saka Search Tab na nasa footer. Nakakadagdag din ng epekto ang fixed photo background na siyang nagiging dekorasyon habang nag-i-scroll sa ibang partes ng blog.
HOW TO SET-UP AND CUSTOMIZE:

Menu:<li><a href='#'>SERVICES</a></li>


You can edit links by simply inserting/replacing the # (number sign) and the title (example: SERVICES).

Single Post:

You can Set-up a Single Post in the Front Page by going to "SETTING/ FORMATTING" . Just type or replace the default number.

Recent Post:The list of Recent Post on the right portion of the Main can also be customise. Just search the following codes using Control F:

<script language='JavaScript'>
imgr = new Array();


imgr[0] = &quot;http://i39.tinypic.com/4keej5.jpg&quot;;
imgr[1] = &quot;http://i43.tinypic.com/2q2lkoz.jpg&quot;;
imgr[2] = &quot;http://i43.tinypic.com/2ef4zrl.jpg&quot;;
imgr[3] = &quot;http://i42.tinypic.com/2nrhkbd.jpg&quot;;

showRandomImg = true;


tablewidth = 290;
cellspacing = 5;
borderColor = &quot;#FF0000&quot;;
bgTD = &quot;#FF0000&quot;;

imgwidth = 75;
imgheight = 60;

fntsize = 12;
acolor = &quot;#FFFFFF&quot;;
aBold = true;
icon = &quot; &quot;;

text = &quot;comments&quot;;

showPostDate = false;

summaryPost = 50;
summaryFontsize = 11;
summaryColor = &quot;#666&quot;;
icon2 = &quot; &quot;;

numposts = 5;

home_page = &quot;http://anaraar-template.blogspot.com/&quot;;

</script>
<script src='http://......./recentposts_thumb_no_comments.js' type='text/javascript'/>

Replace the bold text with your own codes.

Download Javascript here. Save to your own hosting site then replace the above ".js" link.
Popular Post:

Insert this code on the first sidebar, below the main post:

<script type="text/javascript">
function pipeCallback(obj) {
document.write('<ul style="text-transform: capitalize;">');
var i;
for (i = 0; i < obj.count ; i++)
{
var href = "'" + obj.value.items[i].link + "'";
var item = "<li>" + "<a href=" + href + ">" + obj.value.items[i].title + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write('</ul>');
}
</script>
<script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_render=json&_callback=pipeCallback&_id=a7d3195528df5e96181a3d2712266226&url=http%3A%2F%2Fanaraar-template.blogspot.com&num=30" type="text/javascript"></script>

Replace bold text with your own blog address.

Latest Post:


Insert this code on the second sidebar:

<script language="JavaScript" src="http://tools.bloggerbuster.com/headlines/feed2js.php?src=http%3A%2F%2Fanaraar-template.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault&amp;num=10" type="text/javascript"></script>

Replace bold text with your own blog address.

Labels:Label Cloud were pre-encoded so there's nothing to worry for this feature.

Headaches with Google Pages


Nabuwisit ako sa nagyaring pagkabuho-buhol nang aking mga files na in-upload sa Google Pages kaninang umaga, hindi na kasi gumana ang mga Javascript at mga larawan sa aking mga templeto.

Noon pa ako nakatanggap nang abisong hindi na sila tumatanggap nang mga bagong account sa Google Pages, pero sa akala ko yaong mga existing na account ay di nila buburahin o ililipat sa bago nilang serbisyong ino-offer sa ngayon ang Google Sites pero hindi pala. Pinupursige nilang ilipat daw ang aking account sa Google Sites o dili kaya'y i-redirect sa ibang account.

Ngayon medyo nakakarekober na ang mga ibang files na ini-upload ko. Unti-unti ko na ring napapalitan ang mga ibang files at buti na lang may kopya pa ako sa aking kompyuter.


Over Reaction


Sa kaso na kinakaharap ngayon ni Ted Failon, lumalabas ang tunay na kulay ng mga pulis sa pagtratrato sa mga mamamayang Filipino. Ni wala kang makitang paggalang nila sa mga itinuturing nilang suspek ("hindi pa po napatunayang sila ang gumawa ng krimen") na mga kasambahay at basta na lang hilahin, kaladkarin o itulak na parang animal. Napakaliwanag pa sa sikat nang araw ang ipinapakita sa bidyu. Parang panahon yata nang Martial Law at ang mga walanghiyang mga pulis na ito ang umiiral at pinapairal ang kanilang pagiging barus.

Ang mga pulis na ito ba ay pinag-aralan ba ang kodigo nang karapatang pantao at hindi mo basta-basta arestuhin ang isang tao na wala kang "Warrant of Arrest" at hindi ka binabasahan nang iyong karapatan bilang isang suspek pa lang. Nakakapanlumong ang mga pulis na ito na sila dapat ang mangalaga sa mga mamamayan pero sila pa ang nauunang gumawa nang di kanais-nais.

Isa pang nakakapanggigil ay ang eksaheradong ginawa ng Kalihim ng Department of Justice ay ang pagpapalabas ng hold-departure order sa primerong suspek na si Ted Failon kahit lumabas na ang negatibong resulta ng Paraffin Test sa kanya.

Kitang-kita na nakikisakay lang ang mga ito sa kung ano mang tinatamasang kasikatan ngayon ang anchorman. Pinagpipiestahan, nakikisawsaw ang iba para lumutang ang pangalan sa media at press. Sila na nauuhaw sa atensyon ng sambayanan.

Structure Theme Blogger (v1.0)Pagkatapos nang isang matagumpay na pag-launch ng Namnama Template na pumalit sa Structure Theme Blogger na dapat nairelease pa noon, ngayon heto na ang pinakaaantay po nyo.

SUMMARY

Original Designer: Justin Tadlock
Converted by: Jake F. Ilac
Releasing Date: April 9, 2009


HOW TO SET-UP:

Madali lang i-set-up ang template na ito dahil ang mga field nito ay may kakayahang gawin ang sarili niya o i-update pagkapos nang unang pag-instal kaya di mo na kailangan pang magbago ng mga codes sa mga susunod pang araw unless na gusto mong magdagdag ng mga areas.


TOP NAVIGATION MENU<li>
<a href='/' title='Example'><span>Example</span></a></li>

Insert the url link on '/' and replace "Example" with the title of the link.FEED<a href='http://structure-template.blogspot.com/'>Subscribe by RSS</a>

Replace the blog url  with your own web address.


MAIN TAB (Label Tab)
  1. Click "Edit".
  2. Replace the following: label = "Entertainment" with your own label;  home_page = "http://structure-template.blogspot.com/"; and also the title <li><a href='#tab1'>Entertainment</a></li>
Follow this instruction for the rest of the remaining tabs. Copy and Paste below code:

<script language="JavaScript">
imgr = new Array();


imgr[0] = "http://i39.tinypic.com/4keej5.jpg";
imgr[1] = "http://i43.tinypic.com/2q2lkoz.jpg";
imgr[2] = "http://i43.tinypic.com/2ef4zrl.jpg";
imgr[3] = "http://i42.tinypic.com/2nrhkbd.jpg";showRandomImg = true;


tablewidth = 560;
cellspacing = 10;
borderColor = "#ffffff";
bgTD = "#ffffff";

imgwidth = 250;
imgheight = 250;

fntsize = 13;
fntsize1 = 2;
acolor = "#000000";
bcolor = "#000066";
aBold = true;
icon = " ";

text = "comments";

showPostDate = false;

summaryPost = 300;
summaryFontsize = 13;
summaryColor = "#000000";
icon2 = " ";
numposts = 2;

label = "arte";

home_page = "http://tuggot.blogspot.com/";

</script>
<script src="http://www.hotlinkfiles.com/files/2452466_f1paj/abelhorizontal_title_below_no.js" type="text/javascript"></script>

Reminder: Please do host your own javascript to lessen the traffic in my google pages.


FEATURE POST


Follow the procedure in the Main Tab (similar). Copy and Paste below code:

<script language="JavaScript">
imgr = new Array();


imgr[0] = "http://i39.tinypic.com/4keej5.jpg";
imgr[1] = "http://i43.tinypic.com/2q2lkoz.jpg";
imgr[2] = "http://i43.tinypic.com/2ef4zrl.jpg";
imgr[3] = "http://i42.tinypic.com/2nrhkbd.jpg";showRandomImg = true;


tablewidth = 570;
cellspacing = 8;
borderColor = "#ffffff";
bgTD = "#ffffff";

imgwidth = 300;
imgheight = 250;

fntsize = 12;
fntsize1 = 2;
acolor = "#000000";
bcolor = "#000066";
aBold = true;
icon = " ";

text = "comments";

showPostDate = true;

summaryPost = 200;
summaryFontsize = 13;
summaryColor = "#000000";
icon2 = " ";
numposts = 1;

label = "features";

home_page = "http://tuggot.blogspot.com/";

</script>
<script src="http://www.hotlinkfiles.com/files/2461440_zmt4r/feature10_1__025044.js" type="text/javascript"></script>

SIDEBAR TAB

LATEST - Replace url "structure-template.blogspot.com" with your own blog url. Copy and Paste this codes:

<script language="JavaScript" src="http://tools.bloggerbuster.com/headlines/feed2js.php?src=http%3A%2F%2FYOUR-BLOG-ADDRESS WITHOUT HTTP%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault&amp;num=10" type="text/javascript"></script>

POPULAR - Replace url "structure-template.blogspot.com" with your own blog url.

<script type="text/javascript">
function pipeCallback(obj) {
document.write('<ul style="text-transform: capitalize;">');
var i;
for (i = 0; i < obj.count ; i++)
{
var href = "'" + obj.value.items[i].link + "'";
var item = "<li>" + "<a href=" + href + ">" + obj.value.items[i].title + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write('</ul>');
}
</script>
<script src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_render=json&_callback=pipeCallback&_id=a7d3195528df5e96181a3d2712266226&url=http%3A%2F%2FYOUR-BLOG-ADDRESS WITHOUT HTTP&num=30" type="text/javascript"></script>

SECTIONS - Click "Add Gadget" select Labels, then Save.


FLICKR PHOTOS


Copy and Paste this code:

<script src="http://www.flickr.com/badge_code_v2.gne?show_name=1&count=8&display=random&size=s&layout=y&source=user&user=26574442@N02" type="text/javascript"></script>

<p 5px padding align="right"><a href="http://www.flickr.com/photos/gumilmetromanila">View Flickr photostream >></a> </p>

If you have flickr account, you can get your user id by visiting http://idgettr.com/ and replace my default code.


----
Sana nagustuhan po niyo, hanggang sa muli.