Skip to main content

Nobel Laureate Mario Vargas Llosa's Statement

Nobel Laureate Peruvian Mario Vargas Llosa

No ti Filipinas ket awanan pay iti Laureado Nobel, ti Peru ket naadaanen iti umuna a gundaway. Ita a tawen ket naited ti nasao a pammadayaw kenni Mario Vargas Llosa, maysa a nobelista ken dati a timmaray para ti presidensia idi 1990 ti pagilianda ngem naabak kenni Alberto Fujimori a nakabalud ita.


Saan a nakadidillaw a dagiti nobelana, salaysay ken kritisismo iti literatura ket aglaon maipapan iti politika a kas iti The Time of the Hero ken The Green House (denggen iti baba ti interbiu no ania ti estadona maipapan iti politika)

Let me say first that, although it is true that I have been participated in the political debate since i was young, I think it is very dangerous to use literature as a vehicle to promote political ideals. I think it is very risky because literature can become propaganda, and literature and propaganda are totally incompatible. I think literature can use politics, but that politics shouldn't use literature, because if it does, it destroys literature.


So, when I want to make a political statement, I write an essay, I write an article, or I give a lecture. 
I think that literature is something that embraces a much larger experience than politics. It's an expression of what is life, of what are all the dimensions of life. But politics is one among others.-http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2010/10/07/130406200/-it-was-a-big-big-surprise-new-nobel-laureate-mario-vargas-llosa-tells-npr


Iti maysa nga interbiu, dinamagda no adda paboritona a libro ket kastoy ti kunana:

Each book, for me, has been an adventure, a period of time dedicated to study, to document certain facts, to traveling and also to fantasize and to invent.


In general, a writer would like to think that the best book that he has written is the book that he is writing, and the next book will be even better. Maybe if this is not true, it is very useful to keep the illusion alive. - http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2010/10/07/130406200/-it-was-a-big-big-surprise-new-nobel-laureate-mario-vargas-llosa-tells-npr


Ladawan: http://www.infonary.com/topics/mario-vargas-llosa
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…