Terraagrittuok ti bales
a gungonen ti nattangan nga abaga,
lapunosen ti anasaas,
ket rebbaenna dagiti ballangan,
kamatenna ti madalapus dagiti mata,
ket sarwaganna uray dagiti sang-at.


agparuar ti dakes nga angin
ket maangsan ti agbubusog a tian.


Val City | Marso 11, 2011
Ladawan: http://flickr.com
Post a Comment

Popular Posts