Ti Daniw ken ti Mannaniw

“ta saan kadi a ti daniw ket pudpudno nga anak ti maysa a mannaniw. ti anakna ket isu ti sarming ti kinataona. ti daniw isu met partuat ti panunot ken riknana. - JFI”

Post a Comment

Popular Posts