Panagbaniagaar-arapaapek dagiti kimmapas a nginabras ti naluoman a sabong ti payukpok a puyotan ti naumbi nga angin ket sinasinaenna a saggaysaen nga ipusing manipud iti kimmapetanna nga ungkay sana ipayugpog iti salogan, iti pingping ti ubing a di sineknan ti lawag.Post a Comment

Popular Posts