Babato ti Sagumaymaymaregreg ti babato ti sagumaymay
iti malem nga agtutuglep ti daya
dennesenna ti agalingawsaw ti gurigor
ti mail-ila a barukong ti kapanagan
maigampur daytoy nga agtotok iti lulunan
ti kimraang a sayugan
ket sadiay agpatiayanud a kas mutia
nga igupen ni kalantangan.


Dec 10, 2011

Post a Comment

Popular Posts