Posts

Showing posts from 2012

Sarsarita - 122712

Sarsarita - 122412

La Compañía

Sarsarita - 121712

Sarsarita - 121612

Sarsarita - 121512

Sarsarita - 121212

Music Room

Sarsarita - 120612

Sarsarita - 120412

Sarsarita - 120212

Sarsarita - 120112

Sarsarita - 112912

Sarsarita - 112812

Ti Naidumduma a Bullalayaw ti Cagayan

No Laeng Maramananka

Panangkarit iti Lawag

Sarsarita - 111212

Panagpasungad

Sarsarita - 102612

Sarsarita - 102512

Baina ken Buneng

Sarsarita - 102212

Impes a Pilid

Ti Imres a Pantalon

Sarsarita - 102012

Sangabatia a Danum

Sarsarita - 101012

Ti Tasa

Panangipasirip

Sarsarita - 092612

Narciso

Dead End

Sarsarita - 082512

Lowbat

Alimpatok

Prey-dator

Sarsarita - 080112

Sarsarita - 073112

Sarsarita - 072912

Sarsarita - 072012

Sarsarita - 071712

Sarsarita - 071412

Sarsarita - 071012

Allok

Sarsarita - 060312

Isisippeg

Panakakset

Buya Manipud iti Ngato

Para Iti Nakaisangratanna No Siasinno Kay' Man

Ti Aluwagi

Agnanayon Nga Ayatem ti Babai ti Abril

Linamma iti Papel

Panangitan-ok iti Simmina a Tumatayab

Panangiburay

Aginaldaw A Mangngegak Ti Danarudor Ti Danum

Namnama iti MV Logos

Iti Labes ti Kortina

Kadagiti Rabii A Naatap Ti Ridep

Art Republik

Ti taaw

Ti Nalinongan

Panangipulang