Sarsarita - 102012

Ang ambisyon ay kahalintulad din nang mga drafts sa blog, gusto mo man tapusin nang minsanan para maipost at mabasa ng lahat pero hindi pala pwede. Kailangan mo rin pala isa-isahin at bigyan nang sapat na panahon ang bawat isa . Planuhin ang bawat salitang isulat, ang takbo ng kwento kung paano tapusin ang nasimulang gawain. 

10/20/12
- JFI

Comments

Popular Posts