Sarsarita - 121612makabartek ti agtakder iti pantok, 
dakdakkel ti posibilidad a mairangkiska no dimo kitan ti baba.


- Dec 16, 2012

(diak kukua ti ladawan)
Post a Comment

Popular Posts