Sarsarita - 121712Mamatika man wenno saan, apoy laeng ti makapagparnuay iti landok a kalalagdaan.


- Dec 17, 2012


(diak kukua ti ladawan)
Post a Comment

Popular Posts