Sarsarita - 122412


habang ang iba ay punom-puno ang hapag sa mga handa, 
huwag sanang kalimutan ang mga tao na matutulog na walang laman ang sikmura.


-Dec 24, 2012
Post a Comment

Popular Posts