Sarsarita - 010613no dayasan ti tangatang ti daga aglulem nga umuna,
ngem no ti rupam ti buguam diam kasapulan pay nga ipakada.


- Jan 06, 2013
Post a Comment

Popular Posts