Sarsarita - 110713

Kaslaka kayo ti mansanita nga addaan iti nalapad a sanga iti igid ti dan-aw, saka laeng marikna ti pigsam no agtinnag ti naluom a bungam. Mariknadaka ngem apagapaman laeng.
Post a Comment

Popular Posts