Sika A Nakaiggem

Siak a kas ullawmo... Sika ti nakaiggem ti talik... Ket no tumayabak nga umadayo
Tandaanam... Sika ti imibbet...Saan a siak.
Post a Comment

Popular Posts